Zonne-energie via andermans dak

Project: zonne-energie opwekken op andermans dak via een coöperatie

Burgers die graag willen bijdragen aan de opwekking van groene energie maar zelf geen geschikt dak hebben, kunnen er toch voor kiezen om via een investering deel te nemen aan projecten voor energieopwekking.

Iedereen kan zelf in zonne-energie projecten investeren. Investeer je in een lokaal zonne-energie project binnen de zogenaamde postcoderoos -regeling, heb je bovendien aanspraak op een belastingvoordeel. Het precieze belastingvoordeel is afhankelijk van je particuliere stroomverbruik. Zulke projecten hebben vaak een rendement doel van 4 – 5 %.

De overheid heeft bepaald dat deelname voor burgers verplicht in een coöperatie ondergebracht moet zijn. De deelnemers worden dus in feite de eigenaren van de gezamenlijke bedrijfsactiviteit. Elke lid heeft een stem, wat leidt tot gezamenlijk besluiten, zoals het in een coöperatie hoort.

Wij gaan een energie coöperatie oprichten! Doe je mee?

Ons burgerinitiatief is actueel bezig om een dergelijke coöperatie op te richten. Wij zijn dus op zoek naar geschikte daken bij agrarische bedrijven, op industrieterreinen, of andere gebouwen. Wij zoeken contact met maatschappelijk verantwoorde ondernemers die hun dak beschikbaar willen stellen (ze hoeven zelf dus niet te investeren als ze dat niet willen). Wij vragen burgers die willen investeren en mee willen doen om contact met ons op te nemen.

Deelname aan deze lokale projecten is alleen open voor burgers die woonachtig zijn in de postcode gebieden rond de postcode van het project (postcoderoos).

Voorbeelden van reeds succesvolle postcoderoos coöperaties kun je vinden in onze buurtgemeentes Riel/Goirle of in Gilze-Rijen.

Van Roessel, Riel
Voorbeeld het gerealiseerde “project van Roessel” in Riel door duurzaamrielgoirle.nl