Klimaat & milieu en onze leefomgeving

De uitdaging en ons vertrekpunt

Het klimaat is het gemiddelde weer in een gebied over een langere periode (30 jaar). De temperatuur, windsnelheid, neerslag, bewolking, etc. hebben invloed op het klimaat. De zon heeft grote invloed op het weer.
Wij zien het weer al veranderen: extreme hitte, langere tijden van droogte, meer neerslag in kortere periodes, smelten van poolkappen en gletsjers, etc… De natuur en leefomgeving van mens, dier en planten komen onder steeds grotere druk te staan omdat de onderliggende balans is verstoort. Wij spreken over global warming of climate change.
De wetenshap is al lang heel helder hierover: de klimaatverandering die we nu ervaren, met alle negatieve veranderingen van dien, is grotendeels veroorzaakt door menselijk handelen. Dus als wij het tij nog willen keren, dan moeten wij nu aan de slag. Overal – maar zeker ook lokaal!

Wat kunnen wij lokaal doen?
Alphen Chaam is in verhouding nog steeds een “groene gemeente”, daar zijn wij natuurlijk blij mee. Er zijn echter ook nog veel dingen die kunnen worden verbeterd, bijvoorbeeld:
– meer groen in de (nieuwe) wijken
– meer diverse beplanting
– meer ruimte geven voor natuurlijke ontwikkelingen
– meer levensruimte voor insecten, vogels, wilde dieren
– verbetering waterhuishouding
– uitbreiding openbaar vervoer / car sharing etc.

En ook meedenken over het hoe, wat en waar van mogelijke windparken, zonneparken of lokale warmtewinning. Ons aandeel daarin opeisen.

Belangrijke bijzaken gaan, bijvoorbeeld, over betere plekken voor kinderen om buiten te spelen; (speelse) educatie over natuurlijke samenhangen; ontmoetingen van oud en jong, binnen en buiten…
Vul de lijst maar aan! Laat ons horen wat je wilt doen! Wij kijken of wij het gezamenlijk kunnen oppakken!

Brabants landschap