Coöperatie Duurzaam Alphen Chaam (CDAC)

Iedereen zonne-energie opwekken via een coöperatie!

Burgers die graag willen bijdragen aan de de lokale energietransitie kunnen zich verenigen in een coöperatie. Zo kun je denken aan gezamenlijke zonnedaken of wijkgebonden initiatieven. In een latere fase wellicht ook aan zonneparken of windenergieprojecten indien er sprake van is.

Het voorbeeld zonne-energie:
Burgers die de opwekking van groene energie steunen maar zelf geen eigen of maar een beperkt dak hebben dat geschikt is, kunnen er voor kiezen door een investering deel te nemen aan projecten voor energieopwekking.

De overheid heeft bepaald dat de deelname voor burgers verplicht in een coöperatie ondergebracht moet zijn. De deelnemers worden dus in feite de eigenaren van de gezamenlijke bedrijfsactiviteit. Elke lid heeft een stem, wat leidt tot gezamenlijk besluiten, zoals het bij een coöperatie hoort.

Goede burgerparticipatie is crucial om het in goede banen te leiden!
Juist bij de grootschalige energieopwekking is het belangrijk dat de lokale burgers betrokken worden bij de ontwikkeling van projecten (proces participatie, geregeld in o.a. Wet Ruimtelijke Ordening of Omgevingswet). Net zo belangrijk is de financiële participatie. Burgers kunnen via een energiecoöperatie zelf eigenaar worden van deze projecten en deze democratisch aansturen.

CDAC heeft de raad van de gemeente Alphen-Chaam verzocht hierover beleid op te stellen om zo de financiële participatie ook tegenover projectontwikkelaars af te kunnen dwingen:
> Parallel met het beleid over grootschalige energieopwekking ook beleid maken over de aan de initiatiefnemers verplicht opgelegde financiële participatie door de lokale bevolking via coöperatieve organisaties.
> Stel zeker dat er gemiddeld sprake is van minimaal 50 % eigenaarschap en eigendom. Per (deel-) project kan dat eventueel verschillen, van minimaal 25 % tot maximaal 100 %.
> Sluit aanvullend privaatrechtelijke overeenkomsten (omgevingsovereenkomsten) met de betrokken lokale organisaties af.
> Houd rekening met de participatiewaaier uit het klimaatakkoord met de voorkeur voor mede-eigenaarschap, omgevingsfonds en omwonendenregeling.

Onze coöperatie Coöperatie Duurzaam Alphen-Chaam (kort CDAC) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76699595.
Bestuur: Jan de Koning (Alphen) en Rainer Flake (Alphen)

Actueel zijn wij op zoek naar geschikte daken bij agrarische bedrijven, op industrieterreinen, of andere gebouwen. Wij zoeken contact met maatschappelijk verantwoorde ondernemers die hun dak beschikbaar willen stellen (ze hoeven zelf dus niet te investeren als ze dat niet willen).

Voorbeelden van reeds succesvolle postcoderoos coöperaties kun je vinden in onze buurtgemeentes Riel/Goirle of in Gilze-Rijen.

Van Roessel, Riel
Voorbeeld het gerealiseerde “project van Roessel” in Riel door duurzaamrielgoirle.nl