Coöperatie Duurzaam Alphen Chaam (CDAC)

Iedereen zonne-energie opwekken via een coöperatie!

Burgers die graag willen bijdragen aan de de lokale energietransitie kunnen zich verenigen in een coöperatie. Zo kun je denken aan gezamenlijke zonneweiden, zonnedaken of wijkgebonden initiatieven. In een latere fase wellicht ook aan windenergieprojecten.

Het voorbeeld zonne-energie:
Burgers die de opwekking van groene energie steunen maar zelf geen eigen of maar een beperkt dak hebben dat geschikt is, kunnen er voor kiezen om via een investering deel te nemen aan projecten voor energieopwekking.

Investeer je in een lokaal zonne-energie project binnen de zogenaamde postcoderoos -regeling, heb je bovendien aanspraak op een belastingvoordeel. Het precieze belastingvoordeel is afhankelijk van je particuliere stroomverbruik. Zulke projecten hebben vaak een rendement doel van 4 – 5 %.

De overheid heeft bepaald dat de deelname voor burgers verplicht in een coöperatie ondergebracht moet zijn. De deelnemers worden dus in feite de eigenaren van de gezamenlijke bedrijfsactiviteit. Elke lid heeft een stem, wat leidt tot gezamenlijk besluiten, zoals het in een coöperatie hoort.

Wij hebben in 2019 onze eigen Coöperatie Duurzaam Alphen-Chaam (CDAC) opgericht!

Actueel zijn wij op zoek naar geschikte daken bij agrarische bedrijven, op industrieterreinen, of andere gebouwen. Wij zoeken contact met maatschappelijk verantwoorde ondernemers die hun dak beschikbaar willen stellen (ze hoeven zelf dus niet te investeren als ze dat niet willen).

Deelname aan deze lokale projecten is alleen open voor burgers die woonachtig zijn in de postcode gebieden rond de postcode van het project (postcoderoos).

Voorbeelden van reeds succesvolle postcoderoos coöperaties kun je vinden in onze buurtgemeentes Riel/Goirle of in Gilze-Rijen.

Van Roessel, Riel
Voorbeeld het gerealiseerde “project van Roessel” in Riel door duurzaamrielgoirle.nl