Salderingsregeling

De salderingsregeling wordt vermoedelijk stapsgewijs afgebouwd. De Tweede Kamer is daar al mee akkoord gegaan. Op dit moment ligt het voorstel nog altijd bij de Eerste Kamer zonder dat er een besluit is genomen. Voor het jaar 2024 zal de saldering in ieder geval nog volop mogelijk zijn. Tot nu toe blijft de politieke wil overeind dat zich investeringen in eigen zonnepanelen binnen 7 jaar terug moeten kunnen verdienen. Bij een verwachte productleeftijd van rond 20 jaar heb je er dus nog lang plezier aan.

Zonnepanelen op je eigen dak plaatsen is nog steeds een verstandige maatregel! Echter, er zijn een aantal ontwikkelingen gaande waarmee toekomstig rekening moet worden gehouden:
> opslag van zon energie wordt belangrijker (batterijen, autobatterij als buffer
> er zal meer flexibiliteit in het gebruik van elektrische stroom gevraagd worden
> de vergoedingen voor teruglevering van stroom aan het net in de zomermaanden zou mogelijk lager kunnen uitvallen (tot aan zelfs negatieve prijzen op piekmomenten)
> door de krappe capaciteit op het stroomnetwerk zou het kunnen voorkomen dat je op piekmomenten de zonne-stroom niet meer kunt afleveren.

Effecten actuele voorstel afbouw salderingsregeling:

Milieucentraal gaat hier uit van een gemiddelde hoekwoning met 4 personen en een stroomverbruik van 4.500 kWh per jaar.