Geen geschikt dak maar toch zelf groene energie opwekken!

Niet iedereen wil zelf zonnepanelen op zijn dak plaatsen. Daarnaast zijn niet alle dagen geschikt voor een zonnepanelen installatie. Wilt u desalniettemin zelf graag bijdragen aan duurzame zonne-energie, en er tevens gebruik van maken?
Dat kan door deelname aan een lokaal opgezet groen investeringsproject, samen met andere bewoners uit het dorp en de omliggende postcode gebieden. Gezamenlijk met anderen wordt je via onze coöperatie CDAC (Coöperatie Duurzaam Alphen-Chaam) medeeigenaar van een grootschalige zonnepanelen installatie!

melkveebedrijf J.v. Abbeelen in Riel, project duurzamrielgoirle.nl


Hoe werkt het? Coöperatie en postcoderoos / SCE
De overheid heeft bepaald dat vanaf 1. april 2021 de oude zogenaamde postcoderoos regeling (voordeel op energiebelasting) wordt vervangen door een nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

De SCE is een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar. Zo zijn de inkomsten uit de verkoop van de opgewekte energie verzekerd over de looptijd van 15 jaar.
Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). De leden van een coöperatie die gezamenlijk eigenaar zijn van een opwek-installatie moeten wonen binnen dit postcoderoosgebied. Ook postcodegebieden die het gebied van de installatie alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos. 

voorbeeld: mogelijk geschikte daken (groen) op het industrieterrein Alphen (bron: zonatlas)

Het verwachte rendement op de investering voor de deelnemers aan een postcoderoosproject ligt actueel bij rond 4 % per jaar. De inleg wordt gedurende de looptijd terugbetaald.


Wij gaan hiermee ook in Alphen-Chaam aan de slag!

onze regio is bijzonder geschikt voor zon energie

Wij als burgerinitiatief willen zulke projecten ook in onze dorpen mogelijk maken! Heb je interesse en wil je meer weten? Neem dan contact op!  

Helaas zijn op dit de mogelijkheden op het stroomnet beperkt omdat het nog onvoldoende is uitgelegd voor decentrale energieopwekking. Ook in onze regio kan de spanning in de zomermaanden (veel zon) zo hoog oplopen dat het netwerk overbelast raakt (congestie). Daarom geeft netwerkbeheerder Enexis op dit moment nauwelijks nog vergunningen voor nieuwe projecten uit. In de loop van 2022 zullen de wetten en regels zodanig aangepast worden dat er weer mogelijk zal zijn. Toch blijkt het echt fysiek versterken van het net een uitdaging voor de langere termijn.

Oproep aan de ondernemerswereld!
Voor eventuele projecten zoeken wij nog steeds (agrarische) ondernemers met een maatschappelijk (groen) hart die hun schuur / loods / gebouwen beschikbaar willen stellen voor de plaatsing van zonnepanelen!

Wij komen graag langs voor een eerste kennismaking! Contact