Geen geschikt dak maar toch zelf groene energie opwekken!

Niet iedereen wil zelf zonnepanelen op zijn dak plaatsen. Daarnaast zijn niet alle dagen geschikt voor een zonnepanelen installatie. Wilt u desalniettemin zelf graag bijdragen aan duurzame zonne-energie, en er tevens gebruik van maken?
Dat kan door deelname aan een lokaal opgezet groen investeringsproject, samen met andere bewoners uit het dorp en de omliggende postcode gebieden. Gezamenlijk met anderen wordt je zo eigenaar van een grootschalige zonnepanelen installatie!

melkveebedrijf J.v. Abbeelen in Riel, project duurzamrielgoirle.nl


Hoe werkt het? Coöperatie en postcoderoos!
De overheid heeft het initiatief van de zogenaamde “postcoderoos projecten” opgezet. Bij deelname is er sprake van een teruggave door de belastingdienst op basis van de  “regeling verlaagd tarief bij gezamenlijke opwek”.
Er zijn twee hoofdredenen waardoor de postcoderoos een aantrekkelijk initiatief is. Ten eerste, men hoeft na deelname geen of minder energiebelasting op de eigen stroomverbruik betalen door een belastingvoordeel. Ten tweede, doordat de opgewekte stroom aan een energieleverancier wordt verkocht, wordt je huis voortaan voorzien van groene stroom.

De wetgever stelt als (zinvolle) voorwaarde dat deze activiteiten in een coöperatie ondergebracht moeten worden. Hierdoor wordt het een maatschappelijk gedragen organisatie waar elke deelnemer een stem heeft en over de ontwikkelingen mee mag praten. Inmiddels zijn er al honderden soortgelijke coöperaties in Nederland opgericht die met succes werken! Ook in Riel-Goirle en in Gilze-Rijen nemen al rond 300 huishoudens deel.

voorbeeld: mogelijk geschikte daken (groen) op het industrieterrein Alphen (bron: zonatlas)

Waarom is het ook financieel gezien zeker interessant?
Per opgericht zonnepanelen project worden certificaten uitgegeven. Zulke certificaten zijn al te koop voor minder dan € 300 per stuk. Daarmee is de instap voor een bredere doelgroep mogelijk. Het is wel verstandig om niet meer certificaten te kopen dan je energieverbruik hoog is. Immers betaald de belastingdienst niet meer energiebelasting op de verbruik terug als die heeft ontvangen/ berekent.
Voorbeeld: eigen stroomverbruik 3.000 kw/h, verwachte stroomproductie per certificaat 265 kw/h. In dit geval zou je niet meer dan 8 certificaten moeten kopen als je ook een mogelijke schommeling in je verbruik van +- 30 % aanhoudt.

Postcoderoos projecten hebben een looptijd van minimaal 15 en maximaal 25 jaar. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling van de stroomprijs en de energiebelasting op stroomverbruik is een aantrekkelijk rendement op de investering zeker mogelijk.
Het rendement op de investering ligt actueel bij de reeds opgerichte projecten tussen de 4 – 5 % per jaar. De inleg wordt gedurende de looptijd terugbetaald.

Het is overigens verplicht om naar een geselecteerde energieleverancier over te stappen (voorwaarde deelname).


Wij gaan hiermee ook in Alphen-Chaam aan de slag!

onze regio is bijzonder geschikt voor zon energie

Wij als burgerinitiatief willen zulke projecten ook in onze dorpskernen mogelijk maken! Heb je interesse en wil je meer weten? Neem dan contact op!  

Oproep aan de ondernemerswereld!
Voor deze projecten zoeken wij actueel boeren of andere ondernemers met een maatschappelijk (groen) hart die hun schuur / loods / gebouwen beschikbaar willen stellen voor de plaatsing van zonnepanelen!

Wij komen graag langs voor een eerste kennismaking en informatievoorziening! Contact