Stichting ACE (Alphen Chaam Energie)

De Stichting ACE als ontwikkel platvorm!

In Nederland zijn al meer dan 500 energie initiatieven opgericht met meer dan 50.000 geëngageerde burgers. Ook in Alphen-Chaam hebben wij als initiatief vanuit de burgerschap een entiteit nodig, een organisatie met een juridische kader.

Wij hebben naast de coöperatie Duurzaam Alphen Chaam voor het model van een stichting gekozen. Via een stichting zijn wij slagvaardiger om nieuwe dingen te ontwikkelen. De coöperatie kan opdrachten verstrekken aan de stichting. Zie het als een soort “werkpaard” die de “akker” voor de coöperatie bewerkt.

Een coöperatie heeft leden, elk lid heeft een stem. Een stichting is verplicht aan een doel. Ons doel is om door samenwerking met betrokken burgers de energietransitie te begeleiden en de leefomgeving van Alphen Chaam duurzamer te maken.

De stichting heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het is de intentie dat de samenstelling van het bestuur verregaand een afspiegeling van dorpskernen, wijken, buurten en projecten (bijv. afgeleide coöperaties) is. Eveneens zijn criteria zoals vakmanschap, draagkracht en capaciteit van belang. Het bestuur benoemd in meerderheid bestuursleden of ontslaat deze.

“Stichting Ace” staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59106131.

voorbeeld toekomstige waterstof productie