Oplossingen liggen vaak op wijkniveau

Mensen in dezelfde wijk of buurt kennen elkaar vaak beter dan mensen tussen verschillende dorpskernen. Vaak zijn de vraagstellingen vergelijkbaar en kun je oplossingen heel goed per wijk of buurt bijbrengen.

Dit komt bijvoorbeeld omdat huizen en wegen vaak in dezelfde periode gebouwd of aangelegd. De inwoners hebben zelf goede ideeën wat er beter zou kunnen, wat ontbreekt, wat een andere bestemming zou kunnen krijgen.

Per wijk of buurt kun je bij elkaar komen en gezamenlijke maatregelen nemen. Denk ook aan de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatiemateriaal.

Dat is de reden waarom wij ook wijk- of buurt-initiatieven een platvorm willen bieden. Mogelijk kunnen er synergieën ontstaan met andere activiteiten. Daarbij willen we helpen mensen met elkaar in gesprek te laten komen.
Heel graag samen!

Binnenkort meer….