Buurtwarmte - alternatieven voor ardgasvrij wonen

Ook al is aardgas in verhouding en relatief schone fossiele brandstof is het besluit genomen dat wij op termijn van het aardgas af moeten. De grote vraag is hoe wij dan anders ons huis moeten verwarmen. Hiervoor zijn al een aantal mogelijkheden bedacht maar het is voorlopig een heel complex en ook gevoelig onderwerp. Gaan de kosten omhoog, wordt iedereen verplicht om mee te doen, welke oplossing is verstandig? Vooral, welke oplossing past bij welke wijk, bij welke soort van woningen?

Op al o.a. deze vragen zal de komende jaren een antwoord moeten komen. Zo moet onze gemeente tot midden 2021 een eerste visie op tafel leggen. Het spreekt voor zich dat dit intensief inspraak en meepraten door burgers zal vergen. Immers gaat het niet alleen om duurzame oplossingen, maar ook om onze energierekening verbonden met mogelijke particulieren investeringen.

Genoeg redenen om mee te doen aan dit proces! Heb je interesse om als burger hieraan mee te doen? Laats het ons weten!

Oplossingen liggen vaak op wijkniveau

Mensen in dezelfde wijk of buurt kennen elkaar vaak beter dan mensen tussen verschillende dorpskernen. Vaak zijn de vraagstellingen vergelijkbaar en kun je oplossingen heel goed per wijk of buurt bijbrengen.

Dit komt bijvoorbeeld omdat huizen en wegen vaak in dezelfde periode gebouwd of aangelegd. De inwoners hebben zelf goede ideeën wat er beter zou kunnen, wat ontbreekt, wat een andere bestemming zou kunnen krijgen.

Per wijk of buurt kun je bij elkaar komen en gezamenlijke maatregelen nemen. Denk ook aan de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatiemateriaal.

Dat is de reden waarom wij ook wijk- of buurt-initiatieven een platvorm willen bieden. Mogelijk kunnen er synergieën ontstaan met andere activiteiten. Daarbij willen we helpen mensen met elkaar in gesprek te laten komen.
Heel graag samen!

Binnenkort meer….