Buurtwarmte / warmtetransitie

Van alle gemeenten in Brabant wordt eind 2021 verwacht dat ze een transitievisie warmte hebben opgesteld. In welk tempo en met welke bronnen willen ze de woningen in hun wijken aardgasvrij gaan maken?

Er zijn grofweg drie opties. Ofwel je gaat voor volledig elektrisch verwarmen, de tweede manier is gebruikmaken van warmtenetten voorzien van duurzame warmte en de derde optie betreft hybride vormen met groengas.

De energietransitie in de gebouwde omgeving is de grootste naoorlogse verbouwing van Nederland. De maatregelen reiken tot achter de voordeur van vrijwel elk gebouw. Belangrijk zijn duidelijkheid en vertrouwen. Bijv. over de omvang en verdeling van kosten en over de fasering van de transitie. Daarnaast zal de transitie alleen slagen als er op effectieve wijze verbinding gelegd wordt met burgers.

De energietransitie, dat zijn wij!
• Nemen wij onze de verantwoordelijkheid voor de komende generaties?
• Houden wij het allemaal betaalbaar, nu en in de toekomst?
• Willen wij als burgers deel uit maken van de ontwikkelingen?
Meedoen = invloed uitoefenen!

Kosten
Daarbij gaat het niet alleen om duurzame oplossingen, maar ook om onze energierekening. Waarschijnlijk dat woningeigenaren flink moeten investeren.  Dat zou niet zomaar iedereen kunnen en wellicht ook niet willen. Onder de streep zou de gehele warmtetransitie het liefst woonlastenneutraal moeten. Maar dat blijkt nogal een grote uitdaging.

Genoeg redenen om mee te doen aan dit proces! Heb je interesse om als burger hieraan mee te doen?
Laat het ons weten!

Over de discussie van warmteoplossingen in wijken hier een bijdrage wat wij van Denemarken kunnen leren. Daar zijn wijkmodellen heel normaal.
Lees hier meer!

Binnen de wijken oplossingen vinden!

Iedereen kan natuurlijk voor zich zelf aan de slag gaan in zijn eigen woning. Toch is het ook heel verstandig om verder te kijken. Wijkbewoners onderling kennen elkaar wat beter. Je stapt makkelijker op je buurman af. Zo wet je wellicht dat in de straat verderop iemand woont die je mogelijk kan helpen. Makkelijker met elkaar in gesprek komen, om te buurten en wellicht om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen.
Vaak is ook de bebouwing vergelijkbaar of zijn de huizen in dezelfde periode gebouwd.
Gezamenlijk met anderen maatregelen nemen kan bijv. ook prijstechnisch van voordeel zijn.