Energiebesparing begint door een oriënterend gesprek met een onafhankelijke energiecoach!

Het gesprek aan de “keukentafel” geeft zicht en structuur op de eigen mogelijkheden

Algemene informatie over energiebesparingen en mogelijkheden om groene energie op te wekken zijn overal te vinden. Dat is altijd goed voor de eerste oriëntatie. Echter, vaak genoeg verliezen mensen door al deze informatie de rode draad. Wat is nu echt belangrijk om te doen, wat zijn de eerste verstandige stappen om te zetten en wat kunnen de resultaten zijn (besparingen en investeringen) voor mijn woning en mijn specifieke situatie?

Hierbij te helpen is de rol van onze energiecoaches!

Wat is en kan een energiecoach?
Energiecoaches zijn mensen uit jou buurt die zelf wat eigen ervaringen met het energievraagstuk  hebben opgedaan en die een specifieke training / opleiding zijn gevolgd. Ze weten over de basics van bouwkunde en installatie opties. Mensen die de praktijk kennen en weten wat belangrijk is om nu te doen en wat beter nog even kan wachten. Ze geven richting en maken een eerste inschatting. Het zijn geen vakmensen die alles van energiemanagement en (bouw-) techniek afweten. Dat is de taak van gecertificeerde energieadviseurs, resp. van vak bedrijven.

De taak van een energiecoach:
De energiecoach brengt de specifieke situatie bij de woningen en gebruikers op hoofdlijnen in kaart. Hoe is de woning geïsoleerd, hoe staat het met de ventilatie, wat is de staat van de verwarming? Hoe gebruiken de mensen de woning, wat zijn hun eigen ideeën en plannen voor de komende tijd? De energiecoach heeft daarbij ondersteuning van instrumenten die kunnen helpen om bij een leuk gesprek aan de keukentafel een vrijblijvend advies uit te brengen.

U kunt hier het gesprek met een energiecoach aanvragen!

warmte scan voorbeeld

Wat is het resultaat?
De woningeigenaren hebben een goed gesprek over de mogelijkheden die voor hun woning en hun specifieke situatie denkbaar zijn. Het geeft een mogelijke richting aan. Verder ontvangt de woningeigenaar een inschatting over de eventuele besparingen en over de investeringen die met de omzetting van bepaalde maatregelen zijn gemoeid.
Uiteraard kunnen over de juistheid van het advies en de genoemde bedragen geen enkele garanties gegeven worden, of rechten / verplichtingen worden afgeleid. Er bestaat dus geen enkele aansprakelijkheid!  Immers is dit energiegesprek gebaseerd op een beperkte analyse en een beperkt technisch inzicht.

U kunt hier het gesprek met een energiecoach aanvragen!