DAC geeft reactie (zienswijze) op conceptnota van gemeente over kleinschalige energieopwekking

  Geplaatst op 2 februari 2022

De noodzaak om de verwarming van de aarde onder meer door de reductie van klimaatschadelijke gassen (waaronder CO2) tegen te gaan om de leefomgeving en kansen ook voor toekomstige generaties te waarborgen, wordt inmiddels breed geaccepteerd in onze maatschappij. Niet voor niets hebben wij ons ook in Alphen-Chaam gecommitteerd aan het verplichtende doel zorg te dragen voor de CO2-reductie van 49 % in 2030 (t.o.v. 1990) uit elektriciteit- en warmteverbruik.  Wij hebben dus nog maar 8 jaar om dit doel te bereiken.

Urgentie is geboden om de doelstelling 2030 ook daadwerkelijk te realiseren. Urgentie omdat de klimaatgevolgen steeds nijpender beginnen te worden en omdat elke vertraging in het bereiken van ons doel ongekend hoge maatschappelijke meerkosten en extra schade aan de leefomgeving / natuur zal betekenen.

Wij vragen de gemeente in onze reactie op de conceptnota dan ook om vaart op te nemen! Op dit moment ligt er nog geen totaal plan / programma klaar om de 49 % CO2 reductie daadwerkelijk te bereiken.
Wij missen een soort “roadmap -49 % in 2030”. Alleen als bekend is in welke stappen wij welke activiteiten gaan oppakken kunnen wij samen concreet aan de uitwerking werken. Wij burgers willen hier heel graag aan meedoen!

Tweede grote aandachtspunt voor ons is het onderwerp burgerparticipatie. Wat wij zeker moeten voorkomen is dat externe / commerciële partijen op gegeven moment in onze gemeente installaties voor de energieopwekking (opslag) implementeren en aansluitend met de lusten (winsten) weglopen.

De energietransitie behoord in eigendom en eigenaarschap van de lokale gemeenschap te zijn! Dit moet door een gedegen participatie beleid door onze gemeenteraad gewaarborgd worden!

Daarbij maakt het niet uit of het om kleinschalige energieopwekking, grootschalige energieopwekking of om collectieve oplossingen rond om de aanstaande warmtetransitie gaat (bijv. buurt-krachtcentrales / lokale warmtenetten).

De conceptnota “Kleinschalige initiatievenkader duurzame energie Alphen-Chaam” van de gemeente is via deze link te vinden.

De volledige tekst met nog veel meer belangrijke aanvullingen uit de zienswijze van Duurzaam Alphen-Chaam op de conceptnota kun je hier inzien.