Nieuwe subsidieregeling particulieren vanaf 2021

  Geplaatst op 29 januari 2021

Bij de start van 2021 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) uitgebreid. Hierdoor kunnen woningeigenaren vanaf dit jaar niet alleen subsidie aanvragen voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler, maar ook voor aansluiting op het warmtenet of voor de uitvoer van isolatiemaatregelen. De oude regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is vervallen voor woningeigenaren. 

Woningeigenaren kunnen subsidie krijgen voor één of meer van de volgende isolatiemaatregelen: dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- of bodemisolatie, HR++ glas of triple-glas met isolerend kozijn.

Wanneer de eigenaar kiest voor een isolatiemaatregel, moet daarnaast nog voor minimaal één andere maatregel subsidie worden aangevraagd, zoals een extra isolatiemaatregel of één van de eerstgenoemde maatregelen.

Kijk voor de gehele overzicht op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland