Nabeschouwing “burgerparticipatie” 19 mei

  Geplaatst op 25 mei 2021

Op 19 mei organiseerde DAC onder grote belangstelling een online – informatieavond over “Burgerparticipatie en grootschalige energieopwekking”.  Daarbij werden twee belangrijke mogelijkheden naar voren geschoven.

  1. 1) Installatie van een burgerforum om al vroegtijdig medezeggenschap te verwerven als het gaat om de invulling van het vraagstuk grootschalige energieopwekking en energiebesparing.
  2. 2) Het mogelijk maken van lokaal eigenaarschap en eigendom voor burgers aan projecten voor energieopwekking middels energiecoöperaties.

De presentatie is hier te vinden.

Op deze avond gestelde vragen uit de chat wordt hier nader ingegaan.

Zonder het engagement van burgers om deze thema’s verder te verdiepen en er werk van te maken zullen wij ook toekomstig maar weinig inbreng hebben. Alleen door TEGEN iets te zijn werken wij nog niet mee aan de antwoord: Hoe dan wel? Doe mee en breng je in bij DAC!